VASTGOED  
    VERZEKERINGEN  
    BANK / KREDIETEN  
         
 
HOME
 | 
TE KOOP
 | 
TE HUUR
 | 
NIEUWBOUW
 | 
VERZEKERINGEN
 | 
BANK
 | 
CONTACT
 


KV_Opsomming Auto- en motorverzekering

Burgerlijke Aansprakelijkheid: dit is de wettelijk verplichte verzekering voor schade aan derden.

Rechtsbijstand: verzekert de procedure- en gerechtskosten, ereloon advocaat, expertisekosten, …

Omnium: ter bescherming van uw eigen voertuig.

Bestuurderverzekering: verzekert u als bestuurder tegen lichamelijke schade.

Bijstand: zorgt voor eerste hulp bij pech: slepen van uw voertuig, vervangwagen, …

KV_Opsomming Woningverzekering

Verzekert u zowel als eigenaar of als huurder tegen o.a. brand, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, glasbreuk, natuurrampen, … U kunt nog bijkomende extra waarborgen onderschrijven in uw brandcontract zoals: diefstal voor uw inhoud, gestald voertuig, rechtsbijstand, …

KV_Opsomming Familiale verzekering

Verzekert uzelf en uw gezinsleden, inclusief huisdieren, tegen lichamelijke en/of stoffelijke schade, die u in uw privéleven aan derden zou kunnen berokkenen. Ook hier is de aanvullende waarborg rechtsbijstand zeker geen overbodige luxe.

KV_Opsomming Hospitalisatieverzekering

Verzekert u tegen de medische kosten bij een ziekenhuisopname die nog te uwen laste blijven na de uitkering die u van uw mutualiteit ontvangt. De ziekenhuiskosten lopen zeer snel hoog op, terwijl de wettelijke tussenkomsten van de mutualiteit eerder beperkter worden (een niet te onderschatten verzekering).

KV_Opsomming Ongevallenverzekering

Verzekert uw lichamelijke schade, tijdelijke en blijvende ongeschiktheid, medische kosten en overlijden ten gevolge van een ongeval in uw privéleven of beroepsbezigheden. Verschillende formules mogelijk: vraag ons naar de mogelijkheden.

KV_Opsomming Leven- en overlijdensverzekering

Garandeert u een uitkering van kapitaal op eindleeftijd, zoals omschreven in het contract, wanneer u nog in leven bent of een uitkering van kapitaal aan uw begunstigden indien u komt te overlijden.

KV_Opsomming Schuldsaldoverzekering

Dit is een speciale vorm van overlijdensverzekering. Men noemt het ook een overlijdensverzekering met afnemend kapitaal. Dit betekent dat de verzekeringnemer een verzekering afsluit waarbij de verzekeraar bij het overlijden van de verzekerde een bedrag zal betalen aan de aangeduide begunstigde. Dit product wordt meestal gelinkt aan een hypothecair krediet zodat de uitkering meestal gelijk is aan het nog niet terugbetaalde deel van de hypothecaire lening op het ogenblik van het overlijden.

KV_Opsomming Pensioensparen

Deze verzekering garandeert u een uitkering van kapitaal op pensioenleeftijd met daarbovenop een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Het bezorgt u dus een welgekomen aanvulling op uw wettelijk pensioen en bovendien mag u het gestorte bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen, waardoor u een aanzienlijk fiscaal voordeel doet en u dus minder belasting zult betalen !!!

KV_Opsomming Langetermijnsparen

Een extra mogelijkheid om te sparen tegen fiscaal voordeel. Op basis van uw inkomen, kunt u een jaarlijks bedrag sparen in ruil voor belastingvoordeel. Vraag ons een offerte op maat!

KV_Opsomming KMO-verzekering

De burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf en/of beroepsaansprakelijkheid verzekert u en uw bedrijf en zijn werknemers tegen schade welke veroorzaakt werd aan derden. Ook de waarborg Arbeidsongevallen kan in het pakket van de KMO verzekerd worden, dit is een wettelijk verplichte verzekering om uw medewerkers te vergoeden in geval van ongevallen op het werk en van en naar het werk. Ook een bestuurders/ bedrijfsleidersdekking, bedrijfschade na brand, verzekering elektronisch materiaal, … kan hierin onderschreven worden.

KV_Opsomming Gewaarborgd inkomen

Wanneer u als zelfstandige uw beroepsbezigheden niet meer kunt uitoefenen door ziekte of ongeval, is dit voor u meestal een financiële ramp. Deze verzekering voorziet in een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte en/of ongeval.

KV_Opsomming Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

De zelfstandige kan op een fiscaalvriendelijke manier een bijkomend pensioen opbouwen ter aanvulling van zijn bescheiden wettelijk pensioen door middel van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Men ontvangt op pensioengerechtigde leeftijd een kapitaal met daarbovenop een gegarandeerde rentevoet. De zelfstandige beslist zelf hoeveel en wanneer hij stort. Daarnaast worden de premies van een VAPZ fiscaal op een bijzonder interessante manier behandeld. Een VAPZ is een must voor iedere zelfstandige!

KV_Opsomming Individuele Pensioentoezegging

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een speciaal pensioenplan hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijfsleiders van vennootschappen. Een bijzonder interessant product aangezien het de vennootschap is die de pensioenpremies betaalt terwijl het gespaarde kapitaal toch toebehoort aan de bedrijfsleider als privépersoon. Het kapitaal dat men hierin kan sparen moet beantwoorden aan de zogenaamde 80 %-regel. Contacteer ons gerust voor de mogelijkheden hieromtrent en vraag ons een uitgewerkte berekening van hoeveel u kunt sparen en welk (aanzienlijk) belastingvoordeel u hiermee kunt doen.

KV_Opsomming Specifieke verzekering op maat: contacteer ons!

KANTOOR VERMEEREN Staatsbaan 126 9870 ZULTE Tel: 09/388.56.78 Mail: info@kantoorvermeeren.be
 
  GRATIS OFFERTE
KLIK HIER

  Partners:

KV_Partners


Facilimmo - Skin design by 14IT BVBA